Các cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn thành phố tiến hành đại hội

Tính đến ngày 13/3/2023, 4/12 Hội Nông dân cấp xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó có 1 đơn vị đại hội điểm. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở trong quý I/2023.

Hiện nay, Hội An có 4/12 hội nông dân cấp xã, phường hoàn thành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028

Để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trên địa bàn thành phố, hội nông dân cơ sở đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có nhiều công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu chào mừng đại hội; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cán bộ, hội viên, nông dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở vừa qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy và hội cấp trên.

Các cơ sở hội có nhiều công trình chào mừng đại hội

Theo kế hoạch, đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hội An lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong quý II/2023.

MỸ LỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *