Đẩy mạnh cải cách hành chính: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế

Những năm gần đây, Chi cục thuế Hội An đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực thuế. Ông Trần Quang Mai, Chi cục trưởng Chi cục thuế cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển mạnh như hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều năng động, nhạy bén trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Chính vì vậy đòi hỏi ngành thuế phải minh bạch, hiện đại và đơn giản các thủ tục hành chính, các khâu, việc trong quy trình khai, nộp thuế mới có thể đáp ứng tốt quy luật vận động phát triển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. read more

Hội An: Tập trung cải cách thủ tục hành chính

Gần 2 năm qua, thành phố đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công. Đến nay, UBND thành phố đã triển khai trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện cho tổ chức, công dân đối với việc đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng trong và ngoài phố cổ. Sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 để đăng ký mới giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể và đăng ký cấp, đổi biển số nhà; rà soát đưa 50 thủ tục hành chính cấp thành phố của Phòng LĐ-TB&XH vào thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. read more

Cải cách hành chính – khâu đột phá của Hội An

Công tác cải cách hành chính ở Hội An chính thức được HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2004 – 2011) ban hành nghị quyết số 13 ngày 7/12/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, đến nhiệm kỳ 2011 – 2016 lại có thêm nghị quyết số 05 ngày 4/10/2013 của HĐND thành phố về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong bộ máy công quyền giai đoạn 2013 – 2016. read more