Xây dựng Đề án xây dựng và phát triển tổng thể xã đảo Tân Hiệp

Kết luận tại cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An là đảo tiền tiêu của tỉnh và khu vực, có ý nghĩa rất quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia; đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Xã đảo có diện tích nhỏ, tập trung chủ yếu tại một khu vực là Hòn Lao, dân số cơ bản ổn định, thời gian khai thác dịch vụ du lịch ngắn do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, mặt bằng xây dựng hẹp, độ dốc địa hình lớn… Do đó, phải được nghiên cứu quy hoạch, đầu tư, khai thác hợp lý.

Cù Lao Chàm được đề xuất công nhận là khu du lịch quốc gia

    Lãnh đạo tỉnh cũng thống nhất giữ nguyên mặt cắt giao thông đường bộ trên đảo theo hiện trạng đã đầu tư. Đồng thời yêu cầu tính toán, nghiên cứu các tuyến giao thông đường thủy nội địa kết nối với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương của tỉnh Quảng Nam; nâng cấp cầu cảng tại khu vực Bãi Làng, bố trí một số cầu cảng phụ phục vụ du lịch tại các vị trí phù hợp. Cập nhật 2 bãi đáp trực thăng hiện có, đề xuất phương án đầu tư, khai thác hợp lý, đảm bảo tính lưỡng dụng, phát huy hiệu quả.

    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND thành phố Hội An chủ động xây dựng dự thảo Đề án xây dựng và phát triển tổng thể xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) để gửi lấy ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị liên quan; sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, hoàn thiện Đề án làm căn cứ huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm). Việc đề xuất công nhận Cù Lao Chàm là khu du lịch quốc gia được đưa vào nội dung kiến nghị một số cơ chế đặc thù cho Đô thị di sản Hội An,…

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *