Toàn thành phố có hơn 13 nghìn người tham gia BHXH

Tính đến hết tháng 6/2023, toàn thành phố Hội An có hơn 13 nghìn người tham gia BHXH, trong đó có 12.126 người tham gia BHXH bắt buộc, 1.114 người tham gia BHXH tự nguyện.

Để người dân hiểu lợi ích khi tham gia chính sách BHXH, cơ quan BHXH thành phố đã tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ngành liên quan để triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH-BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và người dân. Rà soát khách hàng tiềm năng về BHXH tự nguyện, phối hợp cùng các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để tổ chức hội nghị khách hàng, nhằm phát triển người tham gia. Đa dạng các hình thức tuyên truyền chính sách BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ đó, chính sách BHXH được tuyên truyền rộng rãi, người dân được tiếp cận và hiểu hơn nên tham gia BHXH để đảm bảo an sinh lâu dài cho bản thân, gia đình và xã hội.

MỸ LỆ