Tập huấn về cải cách hành chính

Sáng 30/10, tại TP.Hội An, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam khai mạc hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế, một cửa, một cửa liên thông.

Ảnh: Minh Vũ

Tham gia tập huấn có cán bô, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 9 huyện miền núi, TP.Hội An và huyện Quế Sơn. Nội dung tập huấn tập trung vào việc trao đổi, hướng dẫn về công tác kiểm soát TTHC;  tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; quy trình “4 bước” giải quyết TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phần mềm có liên quan… qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân và đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức các huyện, thị xã, thành phố còn lại trong thời gian tới cũng tại TP.Hội An.

Phan Sơn – Minh Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *