Tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 14/9, BCĐ xây dựng Hội An thành phố văn hóa tổ chức tập huấn cho hơn 200 đại biểu của 13 xã phường và 77 thôn, khối phố về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phan Sơn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được triển khai Nghị quyết của Thành ủy Hội An về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng “Thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch”, các văn bản mới ban hành của Trung ương, tỉnh và thành phố về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng những giá trị đặc trưng của văn hóa Hội An. Qua đó giúp các đại biểu nắm rõ và áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào.

Dịp này, thành phố cũng triển khai kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa và tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2017. Các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề có liên quan.

Phan Sơn