Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 14/9, UBND thành phố Hội An tổ chức hội nghị quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Phú Toàn

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo thành phố, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đại diện UBND và cán bộ phụ trách công tác tôn giáo của các xã phường cùng các chức việc của các tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai một số nội dung chính của Luật tín, ngưỡng tôn giáo năm 2016 cùng những vấn đề có liên quan. Qua đó, nâng cao nhận thức về Luật, góp phần đảm bảo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Phan Sơn