Phường Cẩm Nam: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Ngày 22/1, phường Cẩm Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước phường Cẩm Nam năm 2020

Năm qua, mặc dù một số chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch đề ra, như: DV-DL-TM mới đạt trên 46%, TTCN hơn 51%, Nông nghiệp mới đạt trên 76% nhưng ngành kinh tế Ngư nghiệp địa phương cơ bản duy trì ổn định; công tác quản lý điều hành ngân sách đảm bảo theo kế hoạch, quy chế và đúng luật định.Năm 2020, toàn phường Cẩm Nam có 1.519/1.563 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ hơn 97%; 15/15 Tộc họ đạt danh hiệu Tộc họ văn hóa. Ban Tài chính ngân sách phường được thành phố đánh giá xếp vị trí thứ nhất trên 13 xã phường; công tác cái cách hành chính, Văn phòng UBND phường và bộ phận Thống kê của địa phương được thành phố đánh giá xếp vị trí 3/13 xã phường. Riêng Ban Tư pháp – Hộ tịch xếp vị trí thứ 2/13 xã phường.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã đề nghị các cấp và Chủ tịch UBND phường biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân. Trong đó, 1 tập thể được đề nghị Trung ương tặng bằng khen; 2 tập thể tỉnh tặng bằng khen; UBND thành phố khen tặng 8 tập thể, 12 cá nhân và 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Khối phố Hà Trung dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của phường, xếp thứ nhì và ba là 2 khối phố Xuyên Trung và Thanh Nam.

Nhiều điển hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, cụ thể thành 4 đợt gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước, quê hương; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu KT-XH, QP-AN đã đề ra trong năm 2021.

Quốc Hải – Thúy Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *