Năm 2022, TP.Hội An gắn xếp hạng CCHC với xếp loại thi đua, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể

Thực hiện cải cách hành chính, năm nay TP.Hội An xác định mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan  Nhà nước, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công  (PAPI), Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan  hành chính Nhà nước (SIPAS) của thành phố. Phấn đấu trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn tại Bộ phận TN&TKQ của thành phố; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn tại Bộ phận TN&TKQ xã, phường; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Phấn đấu trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn tại Bộ phận TN&TKQ của thành phố.

Thành phố cũng sẽ ban hành bộ tiêu chí xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, xã phường theo hướng khoa học, mang tính thực chất và công bằng, phù hợp với điều kiện của thành phố. Gắn tiêu chí đánh giá, xếp hạng CCHC với việc đánh giá xếp loại thi đua, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể. Trong đó, những đơn vị không nằm trong tốp 5 bảng xếp hạng chỉ số CCHC của thành phố thì cũng không nằm trong tốp dẫn đầu bảng xếp hạng thi đua hằng năm; đơn vị không được đánh giá, xếp hạng CCHC mức “tốt” thì  không đạt danh hiệu đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

ĐỖ HUẤN

      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *