Mở lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ du lịch

Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8, Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ cán bộ công tác tại văn phòng hướng dẫn tham quan, các bộ phận dịch vụ thuộc Trung tâm và các lực lượng hỗ trợ quy tắc của 2 phường Minh An, Cẩm Phô, cùng các nhân viên Trung tâm Quản lý BTDSVH Hội An và các điểm di tích trong tuyến tham quan khu phố cổ.

Tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức và nhân viên hoạt động trên lĩnh vực du lịch dịch vụ- Ảnh: Lê Hiền

Các học viên được giảng viên trường Du lịch và tiếp thị quốc tế truyền đạt một số nội dung cần thiết như: Tiêu chuẩn của nhân viên ngành du lịch, văn hóa ứng xử trong kinh doanh dịch vụ, kỹ năng mềm và tư duy bản thân, thu thập thông tin và giới thiệu thông tin cho du khách, văn hóa ứng xử giao tiếp quốc tế…

Hoạt động này nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức và nhân viên hoạt động trên lĩnh vực du lịch dịch vụ, ngày càng đáp ứng yêu cầu công việc một cách chuyên nghiệp hơn.

Lê Hiền

Trả lời