Minh An khuyến khích phát triển sản xuất TTCN phục vụ du lịch

Trên địa bàn phường Minh An hiện có khoảng 200 hộ cá thể sản xuất các mặt hàng TTCN, giải quyết việc làm cho hơn 650 lao động trong và ngoài địa phương.

Đèn lồng là mặt hàng TTCN được du khách ưa chuộng- Ảnh: Đỗ Huấn

Các ngành nghề tập trung là cơ khí, chế biến gỗ, lâm sản, chế biến lương thực thực phẩm, dệt da, may đo… Tuy không phải là ngành kinh tế mũi nhọn (xếp sau ngành du lịch – dịch vụ và thương mại) nhưng sản xuất TTCN vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của phường với giá trị tăng bình quân hằng năm khoảng 5%. Vì vậy, chính quyền phường Minh An vẫn tiếp tục khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất nhưng chú trọng vào các mặt hàng lưu niệm mới, tiện lợi và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ du khách và xuất khẩu tại chỗ, gắn với du lịch.

Đỗ Huấn