Mặt trận vận động toàn dân đẩy mạnh thi đua

Còn hơn 1 tháng nữa, năm kế hoạch 2017 sẽ khép lại nhưng đến hôm nay có thể đánh giá công tác mặt trận trên địa bàn thành phố đã thu đạt những kết quả đáng mừng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” trên địa bàn – cuộc vận động lớn do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, giai tầng xã hội tham gia hưởng ứng tích cực. Đời sống văn hóa, tinh thần tương thân tương trợ, truyền thống đoàn kết toàn dân được phát huy mạnh mẽ. Hàng ngàn gia đình chính sách và hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, hỗ trợ sản xuất. Nhờ vậy, cuộc sống ở các khu dân cư từng bước được nâng lên. Theo khảo sát sơ bộ năm nay toàn thành phố chỉ còn 31 hộ nghèo và 204 hộ cận nghèo. Đặc biệt, ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư được tổ chức hằng năm đã trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh tơ lớn của khối đại đoàn kết toàn dân được cán bộ và nhân dân tham gia hưởng ứng sối nổi.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân được duy trì hằng năm để biểu dương sức mạnh ở khu dân cư- Ảnh: Đỗ Huấn

Bên cạnh đó, các cấp Mặt trận đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tham gia giám sát, đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân, tạo được bầu không khí dân chủ, giải quyết khá thấu đáo những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh cũng được Mặt trận chú trọng thường xuyên và tạo chuyển biến rõ nét.

Các phong trào như vận động quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai một cách đồng bộ và mang lại hiệu quả cao. Công tác tôn giáo, bà con người Hoa được thường xuyên quan tâm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày thêm vững mạnh. Hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở được củng cố ngày càng đi vào chất lượng.

Đạt được kết quả đó bắt nguồn từ đường lối đúng đắn của Đảng, sự cụ thể hóa chủ trương kết quả, nghị quyết của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố với những dự báo, quyết sách năng động, kịp thời định hướng để các tầng lớp nhân dân phát huy được tiềm năng sức lao động sáng tạo để làm giàu chính đáng, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó còn phải kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ mặt trận từ thành phố đến thôn, khối phố. “Có được kết quả trên đó là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến tổ đoàn kết, sự theo dõi động viên của các đồng chí cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân…”, Chủ tịch UBMT TQVN thành phố Lê Chơi nói.

Các cấp Mặt trận luôn chú trọng vận động bà con tôn giáo, người Hoa tham gia xây dựng và phát triển thành phố- Ảnh: Đỗ Huấn

Mặt trận là một tổ chức quần chúng rộng rãi, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức thành viên, các giai tầng và thành phần xã hội. Ông Huỳnh Viết Đâu – Chủ tịch UBMT phường Cẩm Nam chia sẻ, với tính chất và đặc thù riêng đội ngũ cán bộ phải biết phối hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục mọi người, mọi tổ chức tự giác hành động xây dựng phong trào thiết thực, tạo động lực phát triển về mọi mặt.

Phải nói rằng, làm công tác Mặt trận gặp khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đồng thời trong thời gian tới nhiệm vụ của Mặt trận hết sức năng nề nên càng đòi hỏi người cán bộ mặt trận phải năng động và sáng tạo hơn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng cố và tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMT TQVN thành phố xác định những nhiệm vụ tập trung từ nay đến cuối năm là cần hướng mạnh công tác về cơ sở, triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố vì mục tiêu xây dựng Hội An – TP sinh thái – văn hóa – du lịch ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Đỗ Huấn