Hội Nông dân thành phố sơ kết công tác hội và phong trào 6 tháng đầu năm

Chiều qua, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Nông dân Hội An tham gia xây dựng nông thôn mới- Ảnh: Lê Hiền

Đánh giá chung tại hội nghị cho thấy, 6 tháng qua, công tác hội và phong trào nông dân thành phố chuyển biến tích cực, trong đó công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp hội quan tâm, kịp thời chuyển tải đường lối chủ trương chính sách pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và hội cấp trên, tạo sự đồng thuận cao trong nông dân, tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Các phong trào nông dân được chú trọng, nhất là phong trào NDSXKDG được triển khai sâu rộng. Số lượng hộ nông dân đăng ký danh hiệu NDSXKDG các cấp, đăng ký hộ gia đình nông dân văn hóa đạt 100% chỉ tiêu. Các cơ sở hội đã tích cực vận động nông dân tham gia các lễ hội, phong tràovăn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ hội viên.

Tại hội nghị có nhiều ý kiến thảo luận về những khó khăn tồn tại trong công tác hội và phong trào nông dân hiện nay, từ đó nêu thêm một số phương án thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Lê Hiền