Hội khuyến học TP.Hội An cấp học bổng, khen thưởng và hỗ trợ khó khăn cho học sinh, sinh viên hơn 3,741 tỷ đồng

Sáng 28.12, Hội khuyến học TP.Hội An tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trao Giấy khen của UBND thành phố cho Hội khuyến học các xã phường: Cẩm Phô, Minh An, Tân An và Cửa Đại.

Năm qua, tổ chức Hội được củng cố và phát triển vững mạnh với tổng số 16.411 hội viên, đạt tỷ lệ gần 19% dân số. Toàn thành phố có 13 cơ sở Hội xã phường, trong đó có 12/13 xã phường có cán bộ Hội chuyên trách. Cả 54 thôn, khối phố đều có chi hội và 166 Ban khuyến học các trường học, cơ quan, đơn vị, Bộ đội biên phòng, các đoàn thể chính trị – xã hội, cựu học sinh – sinh viên, Hội đồng hương, tôn giáo và tộc họ…

Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được các địa phương, đơn vị, trường học quan tâm. Công tác huy động xây dựng quỹ được chú trọng, đã kịp thời cấp phát học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn để động viên và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên yên tâm đến trường. Trong năm đã trao 16.626 suất với tổng số tiền hơn 3,741 tỷ đồng.

Hội khuyến học TP.Hội An là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai rộng rãi mô hình công dân học tập cho các xã phường. Công tác xây dựng các mô hình học tập tiếp tục chuyển biến với tỷ lệ đạt các danh hiệu: gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập từ 81,5% đến 98,1%. Hội khuyến học thành phố đã được Hội khuyến học tỉnh đề nghị Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2021 và 1 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen.

Năm 2022, Hội khuyến học thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, phấn đấu kết nạp hội viên đạt tỷ lệ 20% dân số; vận động quỹ khuyến học đạt 4 tỷ đồng để cấp học bổng, khen thưởng và hỗ trợ học sinh, sinh viên có điều kiện đến trường.

ĐỖ HUẤN

         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *