Hội An tổng kết 5 năm việc thực hiện hương ước, quy ước và các danh hiệu văn hóa

Sáng 27/10, Ban chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố Văn hóa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và 5 năm thực hiện Nghị định số 122 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn/khối phố văn hóa”.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 122 của Chính phủ- Ảnh: Minh Anh

Các đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Tống Quốc Hưng – Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, việc tổ chức thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố được triển khai đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; gắn liền với quy chế dân chủ cơ sở và các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản, giữ gìn và phát huy phong tục tập quán, văn hoá truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư; đồng thời hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước và phát triển kinh tế văn hóa – xã hội của địa phương.

Quang cảnh hội nghị- Ảnh: Minh Anh

Việc triển khai thực hiện các danh hiệu văn hóa đã được các cấp ủy, chính quyền, địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Thành phố đã tập trung bố trí nguồn nhân lực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác xây dựng đời sống văn hoá ở các cấp.

Năm 2022, toàn thành phố có hơn 97% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa và 80% thôn/khối phố đạt danh hiệu văn hóa.

Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 122 của Chính phủ, UIBND thành phố đã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện.

Dịp này, Phòng Văn hóa – Thông tin còn triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác xây dựng đời sống văn hoá ở các cấp trên địa bàn.

MỸ LỆ