Hội CCB phường Tân An ra mắt mô hình: “Cựu Chiến binh tình nguyện chung tay vì cộng đồng ”

Hội Cựu chiến binh phường Tân An vừa tổ chức ra mắt mô hình “Cựu chiến binh tình nguyện chung tay vì cộng đồng ”.

Ban chủ nhiệm mô hình gồm 7 thành viên có trách nhiệm vận động, triển khai cho cán bộ, hội viên CCB phường Tân An tự nguyện, tích cực hưởng ứng tham gia cùng với chính quyền, các đoàn thể và nhân dân để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, không may gặp hoạn nạn; các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh nghèo vượt khó, tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh và sự cố khác (nếu có) ……

Tại buổi ra mắt mô hình, Hội CCB phường Tân An đã trao 12 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở 4 khối phố, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

VÕ CÒN