Hội An tổ chức tập huấn về văn minh thương mại

Phòng Kinh tế TP.Hội An vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về văn minh thương mại trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Hội An chú trọng tuyên truyền, tập huấn về đảm bảo văn minh thương mại trên địa bàn

Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ phụ trách hoạt động thương mại thuộc UBND xã, phường trên địa bàn thành phố; các hộ kinh doanh tại các chợ đêm, vỉa hè thuộc địa bàn phường Minh An và Cẩm Phô.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc phổ biến qui định pháp luật liên quan đến các nội dung kinh doanh như qui định về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá, viết và đặt biển hiệu, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự;…

Đồng thời, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa lịch sử, kỹ năng giao tiếp – ứng xử trong hoạt động kinh doanh; phổ biến các qui định của thành phố liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong hoạt động kinh doanh.

Qua đó, góp phần lập lại trật tự môi trường kinh doanh, đảm bảo an toàn, lành mạnh trong hoạt động thương mại, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách khi đến tham quan Hội An.

PHAN SƠN