Cẩm Kim chấm chọn hội thi trang trí “Từ đường gia tộc lần thứ 1 – Năm 2023”

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Kim vừa tổ chức chấm điểm các tộc họ tham gia hội thi trang trí “Từ đường gia tộc lần thứ 1 – Năm 2023” nhằm tưởng nhớ Quốc tổ Hùng Vương, tri ân ông bà tổ tiên dòng tộc nhân dịp Mồng 10 tháng 3.

Ban tổ chức đã chọn 3 từ đường tộc Phan Xuân, tộc Nguyễn Văn và tộc Đỗ (An Phú) tham gia vòng thi chung khảo do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An tổ chức

Hội thi quy tụ 12 tộc họ tham gia, các tộc đã vận động cháu con tổ chức vệ sinh môi trường, trang trí mâm ngũ quả, hương hoa, đèn. Bên ngoài khuôn viên từ đường trang trí cờ Tổ quốc, cờ tộc, hội và các loại cờ hoa rực rỡ cùng các câu khẩu hiệu thể hiện tấm lòng của con cháu tưởng nhớ các vua Hùng, các bậc tiền nhân.
Bô lão đại diện các dòng tộc đánh giá cao việc tổ chức hội thi vì đã tạo điều kiện cho các dòng tộc thể hiện lòng tri ân ông bà tổ tiên và tưởng nhớ các vua Hùng, qua đó tạo thêm sự đoàn kết trong con cháu và sẽ duy trì hoạt động này thường niên.
Ban tổ chức đã chọn 3 từ đường gia tộc trang trí trang nghiêm, đẹp và phong phú là tộc Phan Xuân, tộc Nguyễn Văn và tộc Đỗ (An Phú) để tham gia vòng thi chung khảo do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An tổ chức.

QUỐC HẢI