Hội An tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở

Chiều 13.3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sơn đã điều hành cuộc họp của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở của thành phố tham gia hội nghị trực tuyến của BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại 775 điểm cầu trên toàn quốc do đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng Chính Phủ làm Trưởng Ban chủ trì tại Hà Nội.

Minh An là 1 trong 4 xã phường được xác định có địa bàn phân bổ dân cư phức tạp- Ảnh: Đỗ Huấn

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 tại Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất. Điểm mới trong Tổng điều tra lần này là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tất cả các công đoạn từ công tác chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả. Trong đó áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động (CAPI) trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán.

Cuộc Tổng điều tra chính thức bắt đầu lúc 0 giờ ngày 1.4.2019. Đến nay, TP.Hội An đã triển khai thực hiện công tác lập danh mục thôn/ khối phố, thành lập BCĐ từ thành phố đến các xã phường, vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra, địa bàn nhân khẩu đặc thù, tổ chức tập huấn và lập bảng kê số nhà, số hộ, số người; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ toeép theo để chuẩn bị sẵn sàng cho giờ tiến hành điều tra thực địa (lúc 0 giờ ngày 1.4).

                                                                                                Đỗ Huấn