Đảng bộ Trung tâm VH-TT&TH-TH Hội An tổng kết công tác năm 2018

Đảng bộ Trung tâm VH-TT&TH-TH TP.Hội An vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm qua, Đảng ủy Trung tâm VH-TT TP.Hội An đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, du lịch, văn hóa, lễ hội trên địa bàn thành phố. Qua đó, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú tại Hội An, đồng thời khẳng định vị thế của Hội An trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Cạnh đó, công tác tuyên truyền lưu động, tổ chức các hoạt động VH-VN,TD-TT và hướng dẫn tham quan cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, được quan tâm thường xuyên, nổi bật là việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn tại từng bộ phận…

Nhiều tập thể và cá nhân của Đảng bộ Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An được tuyên dương khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng năm 2018- Ảnh: Minh Vũ

Cũng trong năm 2018, chi bộ Đài TT-TH TP.Hội An tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể cũng được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong năm, chi bộ Đài TT-TH đã kết nạp 2 đảng viên mới.

Với những thành tích đạt được, năm 2018, Đảng bộ Trung tâm VH-TT và Chi bộ Đài TT-TH TP.Hội An được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp này, Đảng bộ Trung tâm VH-TT Hội An tặng giấy khen cho 1 tập thể và 10 đảng viên, Chi bộ Đài TT-TH Hội An tặng giấy khen cho 2 đảng viên.

Năm 2019, sau khi sáp nhập từ 2 tổ chức đảng, Đảng bộ Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu doanh thu vé tham quan, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp 2 hoặc 3 đảng viên mới, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phan Sơn