Hội An: Hơn 3.700 người được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7

Thực hiện Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ, từ ngày 01/7/2024, người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn TP.Hội An được chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tăng 15% so với mức nhận tháng 6/2024.

Từ ngày 6-10/7: Bưu điện Hội An sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt theo mức hưởng mới

Trên địa bàn TP.Hội An có 3.762 người được điều chỉnh tăng mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 7/2024 là hơn 3,2 tỷ đồng.
Cạnh đó, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 (không bao gồm: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995), sau khi thực hiện điều chỉnh tăng 15% mà mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.500.000 đồng/người/tháng.
Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 2/7 đối với người nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân và từ ngày 6-10/7 đối với người nhận bằng tiền mặt tại điểm chi trả Bưu điện Hội An và UBND các xã phường.

MỸ LỆ