Hỗ trợ giảm nghèo: cụ thể và đa dạng

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11), Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến xã phường tiếp tục vận động đăng ký hỗ trợ giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững với yêu cầu là phải có đối tượng cụ thể. Mặt khác, Ban Thường trực Mặt trận thành phố cũng xác định cần đa dạng hình thức và sinh kế hỗ trợ trên cơ sở tìm hiểu, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của từng hộ nghèo. Chẳng hạn như đào tạo, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ con giống, cây trồng, tư vấn ngành nghề phù hợp, giúp đỡ cho con em vượt khó đến trường học tập…

Điển hình trong chương trình “Chung tay giúp người nghèo thoát nghèo bền vững” do Mặt trận thành phố phát động là cách làm của Ban Thường trực Mặt trận phường Cửa Đại. Ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch UBMT phường trao đổi: “Trên địa bàn phường hiện còn 2 hộ trong diện xóa nghèo. Mặt trận phường phối hợp với UBND tổ chức nhiều lần gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với từng hộ để năm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ, yêu cầu của họ như thế nào để giúp họ xóa nghèo bền vững. Do đó Mặt trận phường đã kịp thời nắm bắt thông tin, trích nguồn quỹ “Vì người nghèo” của phường hỗ trợ phương tiện làm ăn cho hộ nghèo ông Nguyễn Chút. Với số tiền là 18.900.000 đồng, chúng tôi hỗ trợ một ghe xuồng và một vàn rập. Hy vọng rằng sẽ xóa nghèo bền vững trong cuối năm nay. Còn một hộ hiện nay được chúng tôi đầu tư 50 triệu đồng để xóa nhà tạm và làm việc với các doanh nghiệp để giúp đỡ lao động trong hộ này có việc làm trong công ty, rồi cuối năm thoát nghèo”.

Tìm hiểu nguyện vọng để hỗ trợ sinh kế phù hợp cho từng hộ- Ảnh: Đỗ Huấn

Không chỉ trợ giúp cho 2 hộ thuộc diện chính sách giảm nghèo thoát nghèo vào cuối năm nay, Mặt trận phường Cửa Đại còn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội có thêm thu nhập vượt quá chuẩn nghèo để nâng cao mức sống cũng bằng các biện pháp thiết thực. Mặt trận các xã phường khác cũng có nhiều sáng tạo, tìm cách giúp đỡ thiết thực để các hộ thoát nghèo thực sự bền vững và nhanh chóng. Là 2 địa phương không còn hộ gia đình thuộc diện nghèo nhưng UBMT TQVN phường Minh An và Cẩm Phô đã hưởng ứng tích cực. Cùng với việc chú trọng hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng cận nghèo trên địa bàn phường từng bước ổn định cuộc sống, Ban Thường trực Mặt trận Minh An còn đăng ký hỗ trợ 12 triệu đồng mua 1 máy may, tạo điều kiện thoát nghèo cho hộ ông Trần Đông (thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim). Ban Thường trực Mặt trận phường Cẩm Phô hỗ trợ 10 triệu đồng cho hộ bà Trần Thị Bê (thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim) để mua lưới lồng đánh bắt trên sông. UBMT phường Cẩm Châu, Tân An, xã Cẩm Thanh, Cẩm Hà cũng đã nhận hỗ trợ cho một số hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội tại địa phương mình và vận động thêm các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân như Khách sạn Nhà cổ, Khách sạn Thảo Nguyên, Tịnh xá Ngọc Truyền, Chùa Hải Tạng, Tiểu đoàn bộ đội 70, Ban quản lý Bảo tồn biển, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, CLB các Nhà hàng xã đảo Tân Hiệp…

Trao xe nước mía cho hộ nghèo ở phường Cửa Đại- Ảnh: Đỗ Huấn

Các hội, đoàn thể cũng đăng ký nhận hỗ trợ cụ thể như LĐLĐ đóng góp 3 triệu đồng hỗ trợ hộ bà Trần Thị Bê (thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim) mua lưới lồng đánh bắt trên sông. Hội CCB nhận hỗ trợ mỗi tháng 100 ngàn đồng cho cháu học sinh gia đình ông Lê Công Tư (thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận hỗ trợ cho 1 em học sinh của gia đình ông Trần Đông (thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim) mỗi tháng 200 ngàn đồng. Công đoàn xã Tân Hiệp nhận hỗ trợ cho 2 hộ bà Hồ Thị Nhi và ông Lê Trợ (ở thôn Bãi Làng) thuộc diện bảo trợ xã hội 500 ngàn đồng… Riêng Hội Nông dân thành phố đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 4 con bò lai sind cho 3 hộ nông dân diện chính sách giảm nghèo ở Cẩm Kim, Cẩm Thanh và 1 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Có 4 hộ ở Cẩm Kim đăng ký thoát nghèo trong năm nay là nhờ sự hỗ trợ thiết thực này của Hội Nông dân. Ông Cao Chinh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chia sẻ: “Trong năm qua, Hội Nông dân cũng đã tìm hiểu kỹ tâm tư nguyện vọng của một số đối tượng nghèo, trên cơ sở đó tìm sinh kế để hỗ trợ. Thông qua cuộc thi “Nhà nông đua tài” vừa qua Thành Hội đã bắt gặp được nhu cầu của hộ cho nên chúng tôi đã vận động được một số con giồng cho bà con nông dân, cụ thể đã trao được 4 con bò giống cho một số hộ nghèo và cận nghèo, mong rằng bà con có điều kiện thóa nghèo sớm hơn”.

Tính đến nay, toàn thành phố đã có 39 hộ đăng ký thoát nghèo vào cuối năm. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay góp sức của Mặt trận và các đoàn thể xã hội nhưng vẫn còn 82 hộ chưa đăng ký, trong đó đáng chú ý là 5 hộ thuộc diện chính sách giảm nghèo (2 hộ ở Cẩm Nam và 3 hộ ở Thanh Hà), cần được quan tâm. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11) là dịp để các cấp Mặt trận và cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, thực hiện đa dạng các hình thức trợ giúp theo yêu cầu chính đáng của từng hộ đối tượng một cách cụ thể.

Tập trung cho công tác giảm nghèo, tăng cường các phương thức hỗ trợ để giảm nghèo bền vững, ông Lê Chơi – Chủ tịch UBMT TQVN thành phố cho biết mục tiêu: “Mặt trận và các đoàn thể tổ chức rà soát lại và nắm chắc tình hình nghèo của từng hộ gia đình trên cơ sở tâm tư nguyện vọng của họ để có chính sách hỗ trợ bằng những việc làm như: cho vay vốn với lãi suất thấp, thứ hai là hỗ trợ giống, con vật nuôi, cây trồng cho các họ nghèo, thứ ba nữa là quan tâm đến những em học sinh nằm trong diện hộ nghèo để được đến trường được đi học và giói thiệu, tạo việc làm cho lao động để họ thoát nghèo trong năm 2016 này. Hiện nay chúng tôi đã triển khai chương trình này và mục tiêu cuối cùng là làm sao để cơ bản thoát nghèo và đừng để các hộ nghèo tái nghèo”.

Đỗ Huấn