Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại Hội An

Chiều hôm qua 27/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm số 2 của tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hội An để kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nhân “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022”.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua đánh giá, thành phố Hội An đã triển khai kịp thời các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Theo đó, trên lĩnh vực y tế: thành phố đã thành lập 3 đoàn kiểm tra cấp thành phố, 26 đoàn kiểm tra cấp xã/phường; kiểm tra hơn 280 cơ sở, phát hiện 54 cơ sở vi phạm. Trên lĩnh vực công thương và nông lâm thủy sản đã thống kê và cấp giấy chứng nhận cho 29 cơ sở đủ điều kiện ATTP (từ 2017 đến nay); 1 cở sở được cấp giấy chứng nhận VietGAp, tổ chức tập huấn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông – lâm – thủy sản ở các xã nông thôn mới;…
Tại buổi làm việc, thành phố Hội An đã đề nghị Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho cán bộ làm công tác ATTP ở cấp huyện và xã, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác ATTP. Cạnh đó, thành phố cũng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh để triển khai hiệu quả công tác ATTP tại địa phương trong thời gian đến.

HỒNG NGUYỄN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *