Hội An: triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2022

Chiều ngày 28/4, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Hội An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cho 3 địa phương Cửa Đại, Cẩm Phô, Tân An.

Đồng chí Lê Chơi- PBT thường trực Thành ủy chủ trì phát biểu tại hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong các trạng thái, tình trạng quốc phòng, chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ, bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ chính trị. Cùng với đó bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể; tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong các trạng thái, tình trạng quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Ý NGUYỄN – HOÀI THƯƠNG

Trả lời