Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung

Sở Y tế có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm tại các khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19- Ảnh: Quốc Hải

Theo đó, các khu cách ly tập trung chỉ hợp đồng với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến suất ăn sẵn có đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho các đối tượng trong khu cách ly phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm theo Nghị định 155/2018 của Chính phủ. Người chế biến thức ăn phục vụ ăn uống phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Đối với các khu cách ly có tổ chức nấu ăn tại chỗ phải thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm tại khu cách ly: nhà bếp, nơi ăn uống được bố trí tách biệt với khu cách ly, dụng cụ ăn uống bảo đảm cho từng người ăn riêng biệt… Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo Quyết định 1246/2017 của Bộ Y tế.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *