Chấn chỉnh tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội

UBND thành phố Hội An vừa có công văn chấn chỉnh tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia BHXH

Theo báo cáo của cơ quan BHXH thành phố Hội An, tính đến cuối tháng 8.2022, toàn thành phố có 185 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên với số tiền 10,96 tỷ đồng.
UBND thành phố đã đề nghị thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định, tránh tình trạng nợ đóng, chậm đóng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
UBND thành phố cũng giao BHXH thành phố phối hợp cùng các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các văn bản quy định liên quan chính sách BHXH-BHYT; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

MỸ LỆ