Hội An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56 ngày 16/7/2012 của Chính phủ

Ngày 5.10, UBND thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) thành phố Hội An đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị định số 56 ngày 16/7/2012 của Chính phủ về quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước. Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố và bà Ngô Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội LHPN thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị định số 56 ngày 16/7/2012 của Chính phủ

10 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/ đã làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò của Hội LHPN trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. UBND các cấp quan tâm tạo điều kiện cho Hội LHPN cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Đặc biệt, trong các hoạt động và quá trình xây dựng các chương trình, dự án, đề án đã có sự quan tâm lồng ghép giới; tạo điều kiện Hội LHPN các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, bình đẳng giới trong lĩnh vực có liên quan. Các cấp Hội luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.
Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, thành phố đã quan tâm, chú trọng bố trí tỷ lệ cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, đại biểu HĐND các cấp. UBND thành phố luôn tạo điều kiện để các cấp Hội LHPN thành phố tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong việc quan tâm đến công tác cán bộ nữ ở từng địa phương, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy Đảng; nhiều cán bộ nữ giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại xã, phường. Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố có 6/41 nữ, tỷ lệ 14,63% và 2/13 nữ trúng cử Ban Thường vụ Thành ủy, tỷ lệ 15,38%; xã, phường có 12/13 đơn vị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch trúng cấp ủy, tổng số nữ tham gia cấp ủy là 51/194.
Đối với đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 có 10/30 là nữ, chiếm tỷ lệ 33,3%; xã, phường có 81/326 là nữ, chiếm tỷ lệ 25%. Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố có 7/30 nữ đạt tỷ lệ 23,33%; đại biểu HĐND xã, phường có 79/284 nữ, đạt tỷ lệ 27,82%./.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *