Cẩm An tổng kết các phong trào thi đua yêu nước; Xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021.

Sáng 18/1, phường Cẩm An tổng kết các phong trào thi đua yêu nước; Xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021 và phát động các phong trào thi đua năm 2022.

Ông Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP, đứng điểm Cẩm An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2021 gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng phường Cẩm An đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo đời sống của nhân dân, thích ứng với đại dịch. Phường đã kịp thời động viên, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, với hơn 801 suất quà trị giá hơn 400 000 triệu đồng; tiếp nhận, cấp phát 27,8 tấn gạo cho 1.280 trường hợp. Tỷ lệ người tiêm vacxin trên 18 tuổi đạt đến 94,54%.

Dịch bệnh Covid – 19 khiến các ngành dịch vụ du lịch; ngư, nông nghiệp; TTCN bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là nhóm ngành dịch vụ du lịch. Giá trị sản xuất toàn phường là 181,31 tỷ đồng, đạt 82,27%; giá trị thương mại – dịch vụ chỉ đạt 43,55%. Hoạt động khai thác hải sản trong năm đạt đến 1619/1340 tấn, bằng 120% đã góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa; nn ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có những kết quả đáng kể. Địa phương xây dựng 9 tuyến đường văn minh; chương trình “Phân loại rác tại nguồn”; huy động  hơn 140 triệu đồng hỗ trợ và khen thưởng cho các em học sinh trên địa bàn phường, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 94%,… Toàn phường có 1.273/1.309 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tỷ lệ  97,2%; 8/10 tộc họ đạt tộc họ văn hóa, 3/3 khối phố đạt khối phố văn hóa; phường đạt chuẩn văn minh đô thị; công sở đạt chuẩn văn hóa.

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng

Ban chỉ đạo phường Cẩm An cũng đã tập trung chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTT một cách hiệu quả, tiếp tục thực hiện Quyết định 521/TTg của Thủ tướng chính phủ về “Lấy ngày 19/8 hằng năm là ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với phong trào “2 giữ về ANTQ”. Tình hình ANCT – TTATXH cơ bản được ổn định. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế về công tác phong chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hoạt động tuyên truyền vẫn chưa thường xuyên và liên tục.

Dịp này, UBND thành phố, phường Cẩm An cũng đã tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hồng Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *