BHXH Hội An giải quyết 51.700 lượt hồ sơ liên quan thủ tục hành chính về BHXH, BHYT

Trong 6 tháng đầu năm nay, BHXH TP.Hội An đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giao dịch điện tử về hồ sơ thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT.

Người dân đến bộ phận một cửa BHXH TP.Hội An để làm thủ tục hành chính giải quyết chính sách BHXH-BHYT

Các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết được công khai qua 3 hình thức: giao dịch điện tử, hành chính công thông qua dịch vụ bưu chính và tại bộ phận một cửa BHXH TP.Hội An.
Cạnh đó, BHXH thành phố còn tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác chuyên môn; đưa vào sử dụng các phần mềm nghiệp vụ như: phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, phần mềm tiếp nhận hồ sơ để hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ, cấp thẻ BHYT không đúng quy định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc viên chức các bộ phận nghiệp vụ giải quyết kịp thời hồ sơ để giao trả cho đơn vị và người lao động, chưa để xảy ra việc tổ chức, cá nhân phản ánh chậm trễ hoặc làm phiền hà trong tiếp nhận và trả kết quả.
Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả hơn 51.700 lượt hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

MỸ LỆ