TP.Hội An thực hiện 12 mô hình điển hình tiên tiến về nông thôn mới

Theo quyết định bổ sung mục tiêu nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2024 của UBND thành phố vừa ban hành, xã Cẩm Thanh được phân bổ 165 triệu đồng để xây dựng thôn NTM kiểu mẫu thôn Vạn Lăng; triển khai mô hình điển hình tiên tiến vườn xinh đẹp do Hội LHPN xã thực hiện và phát triển cây xanh bóng mát. Xã Cẩm Hà được phân bổ 80 triệu đồng để triển khai mô hình điển hình tiên tiến trồng cây dưa lưới trong nhà kính và phát triển cây xanh bóng mát.

Hội An được UBND tỉnh giao mục tiêu thực hiện 20km đường cây xanh bóng mát

Được biết, thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025, TP.Hội An được UBND tỉnh giao mục tiêu thực hiện ít nhất 12 mô hình điển hình tiên tiến và 20 km đường cây xanh bóng mát.

ĐỖ HUẤN