Phường Cẩm Nam tập huấn cho cộng tác viên Đài Truyền thanh phường

UBND phường Cẩm Nam vừa phối hợp với Trung tân VHTT –TTTH TP tổ chức lớp tập huấn cho các cộng tác viên (CTV) Đài Truyền thanh phường.

Tại buổi tập huấn, các cộng tác viên được hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài, mẫu chuyện và xây dựng chương trình thời sự. Cuối buổi tập huấn, các CTV được thực hành viết 1 tin ngắn và được báo cáo viên góp ý, hướng dẫn biên tập.

Qua đó giúp các cộng tác viên Đài Truyền thanh phường Cẩm Nam tích cực cộng tác tin bài, góp phần vào công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương.

NGUYỄN TRĨ