Thanh Hà đánh giá phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Sáng ngày 1/11, UBND phường Thanh Hà tổ chức hội nghị giao ban tổ công tác đề án 06 và  đánh giá phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, kết hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm.

Trong thời gian vừa qua, hệ thống chính trị từ phường đến các khối phố, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ dân cư trên địa bàn phường đã tích cực vận động người dân thực hiện việc cài đặt định danh điện tử. Sau thời gian thực hiện, đến thời điểm hiện tại, toàn phường có 3.708 tài khoản kích hoạt mức độ 1; 4.000 tài khoản kích hoạt mức độ 2.

Các hộ dân Thanh Hà hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Đồng thời, qua thời gian phát động đến tận các hộ gia đình tổ dân cư, phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy” đã dần tạo được hiệu ứng lan tỏa hưởng ứng rộng rãi trong nhân dân. Đến nay đã có 1.083 hộ gia đình đã trang bị bình chữa cháy. Hiện nay địa phương đang tiếp tục vận động, phấn đấu đến ngày 15/12/2023, toàn phường có 100% hộ gia đình đều có bình chữa cháy.

KIM HẢI