Mô hình sản xuất lúa ST25 tại Cẩm Kim cho kết quả tích cực

Sáng 19/4, UBND xã Cẩm Kim tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa mới có chất lượng cao ST25.

Lãnh đạo xã Cẩm Kim, đại diện các ngành chuyên môn của thành phố và nông dân tham gia trao đổi về mô hình

Vụ đông xuân 2021-2022, UBND xã Cẩm Kim đã triển khai thực hiện mô hình tại cánh đồng Tiên, thôn Phước Trung trên diện tích 2,4 ha. Tham gia mô hình có 27 hộ dân.

Qua đánh giá của địa phương, giống lúa ST25 phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết tại xã Cẩm Kim. Năng suất bình quân của mô hình thử nghiệm giống lúa mới ST25 đạt 60tạ/ha.

ST25 có khả năng chống chịu khá đối với các đối tượng sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng, giảm thiểu số lần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, góp phần bảo vệ môi trường. Cây lúa có khả năng chống chịu khá với điều kiện thời tiết bất lợi, chống đổ ngã tốt.

Giống lúa ST25 là giống lúa chất lượng, tiềm năng năng suất cao

Qua kết quả thử nghiệm, xã Cẩm Kim đề nghị tiếp tục thực hiện mô hình trong vụ hè thu và thử nghiệm ở các chân ruộng khác nhau, đặc biệt là vùng ruộng có nhiễm mặn để đánh giá thời gian sinh trưởng, khẳng định tính thích nghi, mức độ ổn định của giống làm cơ sở nhân rộng đưa vào cơ cấu trong các vụ tiếp theo.

PHAN SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *