Họp thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngành liên quan và các địa phương để thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là Ocop) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 -2020.

Chương trình này được thực hiện nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Nghề may nhanh ở Hội An cũng là đối tượng của chương trình Ocop- Ảnh: Lê Hiền

Theo dự thảo, đối tượng phát triển của chương trình này gồm 6 nhóm sản phẩm, bao gồm:thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí và dịch vụ du lịch nông thôn, với 35 sản phẩm cụ thể được chia theo lộ trình từng năm. Khi chủ cơ sở sản xuất đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thành phố sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhiều mặt để sản phẩm đạt chất lượng cao, vươn rộng ra thị trường.

Sau khi nghe ý kiến góp ý, đề xuất của các ngành, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã thống nhất, ngoài 35 sản phẩm theo kế hoạch dự thảo, thành phố sẽ giao cho các 13 xã phường xem xét, lựa chọn thêm sản phẩm lợi thế, đặc trưng của địa phương để bổ sung vào kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Dự kiến kinh phí thực hiện chương trình này là 4.970 triệu đồng, từ nhiều nguồn khác nhau nhằm tư vấn hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo tập huấn, đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí quản lý điều hành.

Lê Hiền