Hội An tập huấn nâng cao năng lực cho Tổ khuyến nông cộng đồng

Trong 2 ngày (28 và 29/8), tại hội trường UBND phường Cẩm Phô, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Tổ khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn có 70 học viên là Tổ trưởng và thành viên KNCĐ các xã, phường: Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Phô, Cẩm Kim cùng lãnh đạo UBND và ban Kinh tế, ban Nông nghiệp các địa phương trên.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe phổ biến các chuyên đề về: Kỹ năng khuyến nông; chuyển đổi số trong nông nghiệp và hướng dẫn việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Bà Trần Thị Hồng Trang – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố cho biết, việc tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho Tổ KNCĐ, góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cơ sở theo hướng hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho nông dân dựa trên 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiên tiến; hỗ trợ hình thành phát triển hợp tác xã; thông tin thị trường, liên kết sản xuất, đa dạng hóa chức năng và phương thức hoạt động khuyến nông.

Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 7/13 xã phường đã thành lập 21 tổ KNCĐ với 124 thành viên.

Thời gian đến, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố sẽ tiếp tục tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho Tổ KNCĐ tại các địa phương: Cẩm Châu, Cẩm Thanh và Tân Hiệp.

MỸ LỆ