Hội An tăng cường bảo vệ môi trường làng nghề gắn với phát triển du lịch

Năm nay, TP.Hội An có kế hoạch tổ chức đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường đối với tất cả các làng nghề đã được công nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở hoạt động trong làng nghề.

Các làng nghề ở Hội An phải được tăng cường bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch

Thành phố cũng chỉ đạo phát triển du lịch nông thôn, du lịch làng nghề theo hướng bền vững, phù  hợp với nhu cầu thị trường, trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tính độc đáo làng nghề, các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng khu vực nông thôn. Ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển cảnh quan nông thôn gắn với các điểm du lịch, khu du lịch sinh thái, phát huy lợi thế từng địa phương đảm bảo xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hài hòa với thiên nhiên. Tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường làng nghề; phổ biến công nghệ xử lý môi trường phù hợp với làng nghề để khuyến khích phát triển các  ngành nghề sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. 

ĐỖ HUẤN