Hội An sơ kết xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 24/2, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trao giấy khen của UBND thành phố cho đại diện tập thể và các cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022

Năm qua, công tác chỉ đạo thực hiện chương trình tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến trên một số lĩnh vực. Bằng các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ của thành phố và nguồn thu địa phương; các xã tiếp tục đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; triển khai các nhiệm vụ sự nghiệp đạt hiệu quả. Tuy nhiên hậu quả của đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng lớn đến mọ mặt đời sống xã hội nên tình hình sản xuất, kinh doanh; đặc biệt trên lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục gặp nhiều khó khăn nên thu nhập của người dân nông thôn đạt thấp. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu, tiêu chí quy định về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đã ban hành chậm, lại thiếu tính khả thi so với thực tiễn, gây khó khăn cho các địa phương.
Đến cuối năm 2022, cả 4 xã Cẩm Thanh, Tân Hiệp, Cẩm Hà, Cẩm Kim đều không đạt đủ tiêu chí xã nông thôn mới. 2 xã Cẩm Thanh và Tân Hiệp đều rớt 7 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025. Toàn thành phố chỉ có 9/11 thôn được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017 – 2020, 2 thôn chưa đạt là Phước Trung và Trung Hà (xã Cẩm Kim). Trong năm, có 3 thôn tiếp tục đăng ký thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025 là Thanh Nhứt, Võng Nhi (xã Cẩm Thanh) và Đồng Nà (xã Cẩm Kim). Vì vậy toàn thành phố cũng không đủ điều kiện lập hồ sơ xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, thành phố quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp, nhiệm vụ để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Các xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Tân Hiệp phấn đấu duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới. Cẩm Thanh và Tân Hiệp duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cvao theo Bộ tiêu chí mới. Cẩm Hà duy trì đạt chuẩn 18/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Phấn đấu có 4 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố cũng phấn đấu đảm bảo các cơ sở xây dựng hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *