Hội An: Phát triển 6 nhóm sản phẩm với 21 sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) giai đoạn 2018 – 2020, thành phố Hội An tập trung phát triển 6 nhóm sản phẩm với 21 sản phẩm.

Đèn lồng là sản phẩm Chương trình OCOP thực hiện trong năm nay- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong năm 2018 này sẽ thực hiện 3 sản phẩm thuộc 2 nhóm gồm: bánh đậu xanh, tương ớt (nhóm thực phẩm) và đèn lồng (thuộc nhóm lưu niệm – nội thất – trang trí). Năm 2019 tới tiếp tục phát triển 8 sản phẩm thuộc 2 nhóm là: sợi cao lầu, rau ăn Trà Quế, rau Thanh Đông, nước mắm nhĩ, nước mắm nêm (nhóm thực phẩm) và tinh dầu tràm, tinh dầu quế, sả chanh Thảo Nguyên (nhóm thảo dược). Năm 2020 sẽ phát triển tiếp 10 sản phẩm nữa thuộc 2 nhóm lưu niệm – nội thất – trang trí và dịch vụ du lịch nông thôn. Đồng thời thành phố còn có kế hoạch xây dựng phát triển điểm bán hàng OCOP với 1 điểm bán hàng quốc gia và 2 – 3 điểm bán hàng tư nhân, trước mắt trong năm nay sẽ xây dựng điểm bán hàng tại số 2 đường Ngô Gia Tự.

Đỗ Huấn