Hội An huy động hơn 3,1 tỷ đồng trong ngày đầu Tuần lễ “Tiết kiệm vì người nghèo”

Hưởng ứng Tuần lễ “Tiết kiệm vì người nghèo”, trong sáng ngày 16/5, Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An đã phát động cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Hội An gửi tiết kiệm hơn 3,1 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn tín dụng có ý nghĩa quan trọng về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid 19. Trong thời gian 1 tháng, thành phố Hội An nỗ lực huy động ít nhất 10 tỷ đồng.

Thời gian qua, trên tinh thần chung sức, đồng lòng vì mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm hậu dịch bệnh Covid, thành phố Hội An đã uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội gần 21 tỷ đồng, dẫn đầu các đơn vị trong toàn tỉnh. Từ nguồn vốn này, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hội An đã giải quyết nhu cầu vốn tạo việc làm, mở mang ngành nghề, phục hồi kinh tế.

Dịp này, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hội An đã ký kết hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổ chức là Phòng LĐ-TB&XH thành phố Hội An./.

QUỐC HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *