Hội An hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Năm 2022, cùng với nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh và TP.Hội An sẽ hỗ trợ hơn 200 triệu đồng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn thành phố.

TP.Hội An sẽ triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái KNĐMST trong năm 2022

Theo đó, TP.Hội An sẽ tập trung công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động KNĐMST; hợp tác khởi nghiệp và thành lập Quỹ hỗ trợ KNĐMST; tiếp nhận và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; trang bị môi trường làm việc cho Hội KNĐMST.
Qua đó, tạo lập và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp; nâng cao kiến thức, nhận thức về hệ sinh thái khởi nghiệp; huy động các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đi vào chiều sâu…
TP.Hội An cũng sẽ tổ chức các hoạt động khuyến khích, tôn vinh các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp, các dự án KNĐMST.

PHAN SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *