Gần 9.000 lượt khách tham quan đảo Cù lao Chàm

Trong 2 ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, đảo Cù Lao Chàm đã đón gần 9.000 lượt khách tham quan, du lịch, trong đó có hơn 8.000 lượt khách trong nước và hơn 600 lượt khách quốc tế.

Cù lao Chàm đón gần 9.000 lượt khách trong 2 ngày 30/4 và 1/5- Ảnh: Phan Sơn

Trước đó, Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố đã phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù lao Chàm và Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ lấy mẫu nước biển tại đảo Cù lao Chàm để phân tích. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước biển đều rất thấp, nằm dưới mức cho phép theo Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển của Bộ Tài nguyên & Môi trường, bao gồm cả vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật biển tại khu vực Cù lao Chàm.

Phan Sơn