Tu bổ và nâng cấp đê biển phòng chống thiên tai

Từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai của Trung ương, đến nay thành phố đã hoàn thành tu bổ và nâng cấp 714m đê biển với kinh phí khoảng 80 tỉ đồng, chủ yếu tập trung ở xã Cẩm Thanh.

Trồng và phục hồi rừng dừa nước ở Cẩm Thanh- Ảnh: Đỗ Huấn

Trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, cũng từ nguồn vốn ngân sách trung ương của Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC), Cẩm Thanh tiếp tục được đầu tư hỗ trợ Dự án trồng và phục hồi rừng dừa nước kết hợp với đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn SPRCC 23 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án bao gồm 2 hợp phần. Hợp phần trồng và phục hồi rừng dừa nước, trong đó trồng mới hơn 26ha. Hợp phần cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng bao gồm nạo vét 2.612m sông Đình; tận dụng đất nạo vét sông để đắp bù, nâng cấp đê hai bên bờ sông, tổng chiều dài nâng cấp đê 3.410m, đổ bê tông 1.266m gia cố mặt đê kết hợp giao thông; xây dựng các công trình phụ trợ dọc tuyến đê và sông…

Đỗ Huấn