Hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt xã Cẩm Kim

Là địa bàn thấp trũng, xã Cẩm Kim chịu nhiều thiệt hại do cơn lũ vừa qua gây ra.

Bộ đội giúp thu dọn bùn rác ở trường học xã Cẩm Kim- Ảnh: Đỗ Huấn

Nhận được thông tin, ngay trong và sau khi lũ rút nhiều đơn vị và tổ chức từ thiện đã quyên góp ủng hộ nhằm góp phần giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã hỗ trợ 32 triệu đồng, Hội từ thiện TP.Hồ Chí Minh ủng hộ 37 triệu rưỡi đồng. UBMT TQVN thành phố hỗ trợ bước đầu 10 triệu đồng. Hội từ thiện Ngôi nhà mơ ước 26 triệu đồng. Hội từ thiện thành phố kịp thời hỗ trợ 540 suất ăn trị giá gần 26 triệu đồng…

Đỗ Huấn