Thôn Đồng Nà xã Cẩm Hà Đạt 6/10 tiêu chí Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu

BCĐ xây dựng Nông thôn mới thành phố Hội An vừa tiến hành kiểm tra, rà soát các tiêu chí xây dựng Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà.

Phát động xây dựng Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 từ  tháng 12/2022, Ban phát triển thôn Đồng Nà gồm 14 thành viên đã phân công phụ trách và triển khai thực hiện 10 tiêu chí xây dựng. Cán bộ, quân dân chính thôn nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, củng cố hệ thống chính quyền, mặt trận các đoàn thể, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Dù ban đầu mới đạt 2/10 tiêu chí nhưng đến tháng 9/2023, thôn Đồng Nà đã đạt 6/10 tiêu chí Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, bao gồm điện, vườn và nhà ở hộ gia đình; phát triển sản xuất kinh doanh và lao động qua đào tạo; môi trường; Chi bộ Đảng, Ban phát triển thôn, các đoàn thể chính trị và tiêu chí về Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội.

Cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Nà đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 2/2024 sẽ đạt các tiêu còn lại về giao thông; văn hóa, giáo dục, y tế; thu nhập và giảm nghèo đa chiều.

VĂN KỸ