“Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực đô thị”

Sáng ngày 18/4, tại Tp.Hội An đã diễn ra chương trình hội thảo đối tác cấp thành phố về “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng khu vực đô thị”. Với chủ đề “Xây dựng liên minh”, hội thảo là giai đoạn II của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu tiên tai tại miền Trung Việt nam” do Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ, Hội Chữ Thập đỏ Hoa Kỳ tài trợ.

Chương trình thực hiện tại phường Cẩm Phô, nơi bị tác động bởi thiên tai hằng năm- Ảnh: Quốc Hải

Từ nay đến cuối năm 2018, chương trình sẽ chọn các khối phố chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai tại phường Cẩm Phô, Tp. Hội An để triển khai công tác tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai có sự tham gia của cộng đồng cư dân, chính quyền, doanh nghiệp, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ địa phương và các lực lượng khác. Chương trình hướng đến việc xác lập sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng, thông qua các công cụ nhận thức và hành động phối hợp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu tại khu vực đô thị Hội An./.

Quốc Hải