Hội An tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh vào cụm Công nghiệp Thanh Hà

Năm nay, TP.Hội An tập trung tăng cường quản lý nhà nước tại cụm Công nghiệp Thanh Hà, tiếp tục thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vào cụm Công nghiệp đảm bảo tiêu chí “xanh”, “sạch” nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách và giải quyết lao động tại chỗ.

UBND thành phố sẽ thu hồi quyết định đầu tư đối với các doanh nghiệp, cơ sở kéo dài thời gian đầu tư, hoạt động cầm chừng, không hiệu quả; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại cụm Công nghiệp để phát huy hiệu quả khai thác.
Tính đến nay, UBND thành phố đã đầu tư hơn 81,57 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng tại Cụm và quyết định cho 40 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuê đất để đầu tư và đi vào sản xuất, kinh doanh; trong đó có 29 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư của thành phố được di dời vào. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất sản xuất, kinh doanh đạt hơn 47%.

ĐỖ HUẤN