Đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng các công trình đảm bảo môi trường cho xã Tân Hiệp

Trong thời gian qua, UBND thành phố đã đầu tư gần 3 tỷ đồng xây dựng một số công trình về môi trường cho xã đảo Tân Hiệp.

Du khách dừng chân nghỉ mát ở bãi Ông- Ảnh: Đỗ Huấn

Đáng chú ý là các công trình: hệ thống xử lý nước thải của các nhà hàng tại bãi Ông, nâng cấp cải tạo hệ thống mương thoát nước bãi Làng, tiếp tục cải tạo cảnh quan bãi Chồng… Qua đó đã góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ phát triển du lịch và đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường của xã nông thôn mới.

Hiện nay, thành phố đang có hướng đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, tạo tính đột phá trong phát triển theo nghị quyết chuyên đề về “Phát triển bền vững xã Tân Hiệp trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị Khu DTSQ thế giới Cù Lao Chàm – Hội An”.

Đỗ Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *