Cẩm Kim sơ kết 03 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng 3/11, xã Cẩm Kim tổ chức sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện đến năm 2025.

Bộ mặt nông thôn mới của xã Cẩm Kim ngày càng khang trang, sạch đẹp

Trong 3 năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cả hệ thống chính trị xã Cẩm Kim cùng vào cuộc. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đã tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng trong chỉnh trang đường làng ngõ xóm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh các mô hình phát triển nông nghiệp, xây dựng tuyến đường hoa, hàng rào xanh, phân loại rác tải tại nguồn…

UBND xã Cẩm Kim khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tại Cẩm Kim từ 2021-2023 là hơn 5,6 tỉ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến tích cực nhất là về phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân trên diện tích canh tác tăng; CN- TTCN, TM&DV ngày càng phát triển; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Đến nay, Cẩm Kim đạt 17/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025, 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Thôn Đông Hà, Phước Trung, Trung Hà đạt 9/10 tiêu chí cả Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

Dịp này, UBND xã Cẩm Kim khen thưởng 2 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2023.

PHAN SƠN