Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận (18.11.1930 – 18.11.2022)

Sáng 18.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2022).

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 8 cán bộ Mặt trận và các đoàn thể

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng.

 Đọc diễn văn kỷ niệm, ông Trần Tấn Dũng – Chủ tịch UBMT thành phố đã nêu cao truyền thống đoàn kết của dân tộc ta và ý nghĩa sự kiện thành lập tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất nay là Mặt trận Tổ quóc Việt Nam. 92 năm qua, tổ chức Mặt trận thể hiện rất rõ và thực hiện tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đối với hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hội An, những năm qua đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Hội An – thành phố sinh thái, văn hóa và du lịch. Các phong trào “Chung tay vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19… luôn được chú trọng triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo và mang lại hiệu quả cao. Các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội… được duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức trao tặng kỷ niệm “Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc” cho 8 cán bộ Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến xã phường.

ĐỖ HUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *