TP Hội An tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng 9.4, Ban chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và tổng kết  5 năm xây dựng “Tộc văn hóa” giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm qua, toàn thành phố có 20.853 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trong tổng số 21.626 hộ đăng ký, tỷ lệ 96.43%, tăng 0.64% so với năm 2019. BCĐ đã đề nghị UBND thành phố công nhận 45/54 thôn/khối phố đạt danh hiệu Thôn/khối phố văn hóa, tỷ lệ 83.33%; có 11/13 xã, phường đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 84.62%. Cuối năm 2020 có 118/129 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 91.47%. Thành phố cũng đã đề nghị UBND Tỉnh công nhận 5 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục (2016-2020).

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, thành phố tiếp tục triển khai học tập quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/9/2017 của Thành ủy Hội An về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An; tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy mạnh thực hiện Đề án “Hội An nhân tình thuần hậu”, đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động VHVN-TDTT, thông tin tuyên truyền,… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Khen thưởng cho 12 gia tộc tiêu biểu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015 -2020

Công tác xây dựng tộc văn hóa trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2015 – 2020 đã đạt được nhiều kết quả khả quan: từ 67/76 (tỷ lệ 88,16%) tộc đạt danh hiệu văn hóa năm 2015, đến năm 2020 đã có 73/78 Tộc đạt danh hiệu (tỷ lệ 93.6%). Đồng hành, chia sẻ với Thành phố về thực hiện nhiệm vụ và phương châm “Một người khó cả họ cùng lo”, các Tộc văn hóa góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương như huy động gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 5.011 lượt học sinh, sinh viên; xây dựng quỹ thương thân, tương trợ trên 1,2 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ cho hàng ngàn trường hợp có hoàn  cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn;…

Nhiệm vụ trong 5 năm đến, Hội An sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Tộc văn hóa với nội dung “5 có, 7 không” gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hiệu quả, như: phong trào hiến đất, phá dỡ tường rào vật kiến trúc, giải tỏa bàn giao mặt bằng…. Phấn đấu đến cuối năm 2025, có 80% tộc trên địa bàn đăng ký phát động xây dựng tộc văn hóa; 100% tộc không có hộ tái nghèo; 100% con em của các tộc được đến trường, không có trẻ em bỏ học, 100% tộc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài;… 

Dịp này, UBND TP Hội An đã khen thưởng cho 11 cá nhân, 9 tập thể, 12 gia tộc tiêu biểu trên địa bàn có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn vừa qua.

Hồng Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *